ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce Vašich osobních údajů:    Ing. Kateřina Fárková

Sídlo:                                          Kolejní 429/1, 160 00 Praha 6

Zapsána u Živnostenského úřadu pro Prahu 6. 

Identifikační číslo:                        45754781

Daňové identifikační číslo:             6762170459

Kontaktní e-mail:                          info@klubzmeny.cz

Kontaktní telefon:                         (+420) 608 337 737

Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízeními GDPR.

Já, Kateřina Fárková, jako správce Vašich osobních údajů prohlašuji, že jsem registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů a že získané osobní údaje využívám pouze pro účely plnění smlouvy. Bez nich bych Vám nemohla dát přístup k mým elektronickým produktům a k službám a nemohla bych Vám vystavit daňový doklad.

Pokud zakoupíte některý z mých produktů nebo služeb, tak Vás jako váženou zákaznici budu občas informovat o novinkách týkajících se daného tématu. Zároveň považuji za důležité, abyste byla informována o zajímavých tématech souvisejících se změnou v životě, když vím, že se o tuto problematiku zajímáte.

V obou případech se můžete ze zasílání novinek kdykoliv odhlásit tlačítkem" odhlásit se"  v patičce každého mého e-mailu. 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Vaše osobní údaje mohu kdykoli na základě Vaší písemné žádosti na můj e-mail: info@klubzmeny odstranit z databáze.

Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nepředávám je žádné další osobě.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatel hostingu a serverových služeb:

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

Fakturace:

FAPI – automatické vystavování faktur
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Vedení účetnictví:

Hana Hofmanová, Ke stadionu 945/40, 196 00 Praha 9, IČ: 69334277

Marketing a zákaznická podpora:

SmartEmailing - nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako u sebe.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání spolupráce nebo maximálně 5 let po jejím skončení. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Při ukládání dat v tištěné podobě, které mi poskytnete během eventuálních osobních konzultací, mám Vaše údaje zabezpečeny v uzamčeném prostoru, do kterého nemá přístup žádná třetí osoba.

Veškerá elektronicky získaná data a data převedená do elektronické podoby jsou uložena v zabezpečených datových centrech. Přístup k těmto serverům je chráněn vícenásobnou identifikací a dalšími opatřeními, která profesionální datová centra poskytují.

K ochraně elektronických dat používám moderní technologie k přístupu, ověření a zálohování. K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování přes internet používá zabezpečenou komunikaci technologií SSL.

Citlivá data jako například čísla platebních karet při online platbě nejsou nikde ukládána a ke mně se nedostanou.

Vaše osobní data mi poskytujete dobrovolně.

V případě, že byste se domnívala, že já nebo zpracovatel provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete kdykoli požadovat, abych tento stav okamžitě odstranila. 

COOKIES:

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňuji na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 2. 2. 2020

Ing. Kateřina Fárková