ZásZáady ZzáZásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:   

Ing. Kateřina Fárková

Sídlo:                                       

Kolejní 429/1, 160 00 Praha 6

Korespondeční adresa:

Počernická 366/63, 108 00 Praha 10

Zapsána u Živnostenského úřadu pro Prahu 6. 

Identifikační číslo:                 

45754781

Daňové identifikační číslo:           

6762170459

Kontaktní e-mail:                         

info@klubzmeny.cz

Kontaktní telefon:                       

(+420) 608 337 737

Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s nařízeními GDPR.

Já, Kateřina Fárková, jako správce vašich osobních údajů prohlašuji, že jsem registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů a že získané osobní údaje využívám pouze pro účely plnění smlouvy. Bez nich bych vám nemohla dát přístup k mým elektronickým produktům, bezplatným i placeným, a k mým službám, a nemohla bych vám vystavit daňový doklad.

Pokud projevíte zájem o některý z mých produktů nebo služeb, tak vás budu občas informovat o novinkách týkajících se daného tématu. 

V obou případech se můžete ze zasílání novinek kdykoliv odhlásit tlačítkem" odhlásit se"  v patičce každého mého e-mailu. 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Vaše osobní údaje mohu kdykoli odstranit z databáze, a to na základě vaší písemné žádosti na můj e-mail: info@klubzmeny nebo kliknutím na "odhlásit se" v mém e-mailu.

Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nepředávám je žádné další osobě.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatel webového hostingu a serverových služeb:

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

Fakturace:

FAPI – automatické vystavování faktur
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Vedení účetnictví:

Hana Hofmanová, Ke stadionu 945/40, 196 00 Praha 9, IČ: 69334277

Marketing a zákaznická podpora:

SmartEmailing - nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako u sebe.

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání spolupráce nebo maximálně 5 let po jejím skončení. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Při ukládání dat v tištěné podobě, které mi poskytnete během eventuálních osobních konzultací, mám vaše údaje zabezpečeny v uzamčeném prostoru, do kterého nemá přístup žádná třetí osoba.

Veškerá elektronicky získaná data a data převedená do elektronické podoby jsou uložena v zabezpečených datových centrech. Přístup k těmto serverům je chráněn vícenásobnou identifikací a dalšími opatřeními, která profesionální datová centra poskytují.

K ochraně elektronických dat používám moderní technologie k přístupu, ověření a zálohování. K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování přes internet používá zabezpečenou komunikaci technologií SSL.

Citlivá data jako například čísla platebních karet při online platbě nejsou nikde ukládána a ke mně se nedostanou.

Vaše osobní data mi poskytujete dobrovolně.

V případě, že byste se domnívala, že já nebo zpracovatel provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete kdykoli požadovat, abych tento stav okamžitě odstranila. 

Používám soubory cookie.

Co jsou soubory Cookie?

Cookie jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje, některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. 

Tyto Zásady jsou platné a účinné

od 2. 2. 2020

Ing. Kateřina Fárková